En ny, klassisk borgerlig, kontanthjælpsreform er landet

Vil du forstå den nye reform? Det vil jeg også gerne. 
Så jeg har forsøgt at nørde den, og her er min opsummering og mit take:

TRE SATSER – MINDSTESAT, GRUNDSATS OG FORHØJET SATS.

Mindstesatsen er 6.553 kroner.  
Anslået mere end 10.000 danskere med anden etnisk baggrund skal ned på denne sats OG arbejde 37 timer i nyttejob om ugen for at få den. Du læste rigtigt. Selv 30 timer er ikke nok, nej 37 timer. Det er 41 kr. i timen. 

Grundsatsen vil være på SU niveau, altså næsten det samme som mindsesatsen: Blot 6.995 kr. 

Den forhøjede sats er kun til folk over 30 år, eller de som har været fuldtidsbeskæftigede i 2,5 år inden for en 10-årig periode.

TILLÆG

1. Er man 18-29 og har svære udfordringer er der et tillæg:
– Er man mellem 18-24 og ikke-forsøger er det 1.000 kr.
– Er man mellem 25-29 og forsørger, er det 2.500 kr. 

2. Nyt to-årigt tillæg på 2.000 kr. om måneden til unge under 30 år, på grundsats, med bestemte psykiske lidelser.

ANDET VIGTIGT

Aktivitetstillæg afskaffes

Satsen til unge under 30 år med bestemte diagnoser afskaffes.

225-timers reglen afskaffes. 

Kontanthjælpsloftet afskaffes

Afklaringsret for borgere over 30 år, som har været i kontanthjælpssystemet i min. 2 år. 

BØRNETILLÆG 

– En enlig mor med psykiske sårbarhed på mindstesatsen vil altså få 6.553 kroner + 2686 kr. I børnetillæg + 1581 kr. Altså i alt 11.020 kr før skat, så det må være ca. 7.500 udbetalt.

– Såfremt du er i arbejde ved siden af, tilføjes et fribeløb på 5.000 kr om måneden hvis man er på mindste- eller grundsats.
Så kan man arbejde hjælper det. Overstiger man fribeløbet får man kun 35% udbetalt. 

– Nyt loft over boligstøtte – 350 kr. Om måneden, for samlevende og ægtefæller på forhøjet sats. 

– Skattefrit tillæg til børns fritidsaktiviteter på 450 kr. pr. Barn.
Det skal kunne dokumenteres hver måned at pengene bruges på det som det skal. (så kan vi bruge tid på det)

– Nyt tilskud til medicin for dem som har været i systemet i mindst 12 måneder inden for de sidste 18 måneder.
(Børn af kontanthjælpsmodtagere har ret til tilskuddet med det samme)

KOMMENTARER

Som Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatrien skriver: 

…”Men det skaber et KÆMPE problem for syge mennesker med f.eks. en psykoselidelse og andre som har mange andre problemer end ledighed. Med et diagnosetillæg i dag får unge under 30 år en uddannelseshjælp på 11625 kr før skat. Netop fordi man ikke kan presses i arbejde når man f.eks. har hallucinationer og vrangforestillinger. Med det nye kontanthjælpssystem vil man i stedet få 6955 kr. før skat. Det er en nedgang på 40%!

Maibritt Kuszon, chefkonsulent i Komponent skriver:

“Reduktion af statsrefusion ved borgernes ophold på forsorgshjem skal give kommunerne incitament til at hjælpe borgerne i egen bolig – den incitamentunderstøttelse giver mening Men samtidig (ja hjemløsereformen træder i kraft lige nu), at fjerne diagnosetillæg for unge så de får 6.955 kr. før skat gør, at disse unge ikke har råd til egen bolig – hjælp mig lige her, det forstår jeg ikke. Min konsekvensvurdering:
Syge udsatte unge presses psykisk i en grad der risikerer at forsinke, at de kan få det bedre.
De unge risikerer at blive institutionaliseret og gjort systemafhængige på forsorgshjem og botilbud – ja det sker!
Udgifter til det specialiserede voksenområde vil (fortsætte med at) stige”

Som Information skriver i artiklen her.

Flere ryger på fattigdomsydelser med ny reform. Og nu skal de også arbejde for ydelsen. Ny kontanthjælpsaftale vil løfte 3.500 børn ud af fattigdom, men 10.000 mennesker ryger samtidig ned på den laveste ydelse og får arbejdspligt. Det vil gøre det sværere at få dem i ordinært arbejde, lyder kritik

Mikkel Rasmussens indlæg: https://www.linkedin.com/posts/mikkel-rasmussen-00507440_aftale-om-nyt-kontanthj%C3%A6lpssystem-der-activity-7119186876023889920-GmAS?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Maibritt Kuszons indlæg: https://www.linkedin.com/posts/maibrittkuszon_aftale-om-nyt-kontanthj%C3%A6lpssystem-der-activity-7119209534933323776-SXm7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

BESTIL JOBCENTERKRISEN HOS SAXO VED AT KLIKKE HER.

BØGER JEG HAR UDGIVET

Steffen Rasmussen / steffen@cfsn.dk / (0045) 26195278 / www.steffenrasmussen.dk