SKAL SÅRBARE UNGE IKKE OGSÅ KUNNE FÅ EN UDDANNELSE?

Jeg er nødt til at invitere jer alle helt med ind i “maskinrummet” så at sige – jeg er nemlig noget frustreret og egentligt også lidt ked af det de her dage. Så jeg laver nu et langt indlæg, men jeg håber i alle sammen vil læse det til ende, for der er så mange vigtige ting at få med, så det går ikke at skimte. 

Jeg må også tilføje at det her er oplæg står helt for min egen regning, selv Funda har ikke hørt om det før de evt. læser det. Jeg er faktisk virkelig træt af stadig at forholde mig til Fundamentet som jeg har jo har givet videre og prøver at bevæge mig væk fra – men det er også forkert ikke at kæmpe for det rigtige, når det er så tydeligt. 

Her i livet kan vi nemlig alle komme til overkomplicere ting i en grad så vi ikke kan se skoven for træerne, og her er det lige præcis det som sker – en slem Aarhushistorie er ved at udfolde sig for øjnene af os, hvor vi ødelægger noget godt for en masse skønne unge mennesker, fordi vi ikke ser det som står lige foran os, og ikke ser enorme økonomiske besparelser, de unges virkeligheden og fakta i øjnene. 


IDEEN OM HF FUNDAMENTET – OG DEN OPRINDELIGE TANKE OM AT VÆRE ØKONOMISK SELVKØRENDE

Baggrunden er at nogle gode folk hos Fundamentet fik en en fantastisk idé for nogle år tilbage. Det var i de år jeg ikke var leder der, så jeg skal absolut ingen credit have for det bedste projekt jeg til dato har oplevet. 

Ideen var en HF for sårbare og udsatte unge som ellers ikke fik deres gang i uddannelse. En HF på 3 år med faste ugentlige gruppesamtaler, frivillige studiementorer, fællesspisning, mentorstøtte og meget mere. A.P. Møller Fonden støttede projektet og et spændende samarbejde med VUC Aarhus trådte i kraft.

Første klasse med 24 elever på HF Fundamentet startede lige da jeg kom tilbage til Fundamentet. Det betyder at den tredje klasse lige er startet og at der dermed er 3 klasser, altså ca. 72 elever på Fundamentet nu som gør noget helt unikt og fantastisk med deres liv!

De som udviklede projektet havde tiltænkt at SPS-midler kunne sikre at projektet kunne være økonomisk selvkørende når man ramte de 72 elever. 


FEJLBEREGNINGER – OG EN NY VEJ FREM MED MANGE BESPARELSER.

Der var desværre en række fejlantagelser, og i tiden at jeg kom tilbage til Fundamentet som leder for en periode på 18 måneder, blev det tydeligt for os at uddannelsen ikke kunne være økonomisk selvkørende på SPS-midler. Vi gravede os ned i disse tal og med den fantastiske projektleder på HF Fundamentet (Vibeke) fik vi sat gang i dialog med fonden og andre om at sikre at projektet kunne blive selvkørende efterfølgende.

Det virkede som et let projekt – for HF Fundamentet kan noget ret spektakulært, både menneskeligt og økonomisk:

– HF Fundamentets elever overgår primært fra uddannelseshjælp til SU. 

– Hvis vi går ud fra at de er under 25 år og udeboende er satsen 6545 kr.
(er de betegnet “psykisk syge” er ydelsen langt højere, er de hjemmeboende er den lavere)

– Hvis vi ganger det beløb med de 72 elever, så svarer det til at kommunen sparer 471.240 kr om måneden i uddannelseshjælp (5,65. Mio kr. pr. År).

– Hertil kommer afledte besparelser i sagsbehandlertimer, pyskiatri, sundhed, m.m. 

– Udgiften til SU er primært statsligt omend selvfølgelig ikke gratis for kommunen, men det er stadig en enorm besparelse, og som herudover på sigt har endnu flere besparelser og øgede skatteindtægter når de får arbejde efterfølgende.

 

MEN HVAD SKER DER SÅ NU?

Da man blev klar over at HF Fundamentet var delfinansieret i sig selv, men manglede det sidste for at kunne fortsætte, tænkte man at en løsning eksempelvis kunne være, at kommunen via en betalingsmodel (hvor man brugte enten mentortimer fra efterværn eller en ordinær faktureret betalingsløsning) kunne sikre at alle gik glade herfra: 

Sårbare unge får en uddannelse, projektet bliver fast kørende og kommunen sparer en frygtelig masse penge.

Men nej. Flere ting kommer i spil:

– Det er sparetider da der er et stort overforbrug. Sparetiden resulterer desværre i at en masse borgere ikke får deres forløb, og så får man måske nok sparet nu her (som jeg godt kan forstå at man er nødt til) men udgifterne bliver selvfølgelig endnu højere de kommende år. Hvorfor? Fordi at alle de mennesker som ikke får de rigtige forløb, bliver hængende i systemet i længere tid, og ofte får det dårligere.

– Nogen i forvaltningen har noteret i deres indstilling til byrådet at det er en bedre forretning at sende de unge i beskæftigelsesrettede forløb og at HF dermed er dyrt. Det er så det byrådet er blevet orienteret om (dog uden kilder, datagrundlag, eller lign.) 

Det er der kæden springer af for mig!

Det ser måske nok rigtigt ud i et regneark hvis man ændrer én udgift til en anden ud fra en antagelse. Men jeg og vi kender jo for søren de unge som er optaget på HF Fundamentet. De vil aldrig gå direkte i beskæftigelse og de vil sjældent profitere af beskæftigelsesrettede forløb, så det er faktuelt en forkert anbefaling, som bliver dyr. De drømmer jo for søren om en uddannelse og søger ind fordi der endelig er en mulighed for at få én!

Byrådet læser selvfølgelig teksten fra forvaltningen og skal tage beslutninger ud fra dette.
Men alle der arbejder med de unge, ved jo godt at regnearket ikke matcher virkeligheden. Fundamentet er jo ikke et eller andet magisk sted, så nogle unge vil rykke sig alligevel, ja. Spørgsmålet er hvor mange, hvor lang tid det tager, hvordan de gribes og om de kan fastholde det nye uden denne slags støtte.

Jeg kender så mange gode folk i de her forvaltninger som virkelig gerne vil hjælpe de her mennesker – så jeg har så svært ved at forstå hvor de beslutninger er taget. Jeg tror i hvert fald ikke på at nogen af dem jeg kender og arbejder med, kan synes at beskæftigelse er vejen for de her unge nu og her. 

Skal HF Fundamentet lukke?

Resultatet? Hvis ikke nogle større virksomheder eller fonde træder til, så har HF Fundamentet netop optaget den sidste klasse af elever, og så bliver det fortid – og det som kunne have være en skalerbar uddannelsesmodel forsvinder.

Over en 10-årig periode fra nu kunne det have betyde ca.250 unge som havde startet på en uddannelse. Mange af dem vil i stedet bliver i systemet i mange år. De vil ikke opleve sejren ved en uddannelse, fællesskabet, den efterfølgende beskæftigelse eller mere uddannelse. De koster i ydelser. I systemomkostninger. Alle taber.

Lad os se på Fakta om HF Fundamentet:

– Der er årligt mere end tre gange så mange ansøgere som der er plads til. Der er altså både behov og skaleringsmulighed.
– På karakter og fravær ligger eleverne på niveau eller bedre end landsgennemsnittet (!)
– Den seneste klasse har et gennemsnit ved eksamen på 8.1 overfor landsgennemsnittet på 6,1.

Læs også midtvejsevalueringen af ekstern partner her: 


Tænk en fantastisk case det kunne have været for kommunen – og tænkt hvor stærk en forskel en eller 10 virksomheder kan høre her. Jeg fristes til at tænke på en HF Alliance af 5 virksomheder som deler den faste udgift over en 10-års aftale. De får fradragsmulighederne i deres årsregnskab og sikrer uddannelse til sårbare unge imens.

Og hey, om et år får den første klasse deres huer på. Tænk lige hvor stort det er for dem og for os alle. Wow. 
Det kan lade sig gøre år, efter år, efter år hvis blot vi vil det. 


Besøg HF Fundamentet her og læse mere om uddannelsen: https://fundamentet.org/hf-fundamentet/

TV2 Østjylland bragte et 8 minutter langt indslag igår – klik på foto herunder for at se indslaget.