Projekter og Iværksætteri

Om Mig
Jeg er social iværksætter med fokus på menneskelige og sociale forandringer kombineret med ønsker om helhedsorienterede tilgange, forankring, professionel ledelse, undervisning og ikke mindst nytænkning og innovation indenfor det sociale område. Stærkest indenfor ide- og projektudvikling, eksekvering, kommunikation, fundraising og forankring. Altid med mennesker i fokus. Går fagligt og personligt meget op i empati, omsorg, ansigt-til-ansigt erfaring, praktiske og menneskenære oplevelser som bidrager med personlige møder, ændringer baseret på reelle oplevelser og nære samarbejder – og det at være ærlig i samarbejder og møder med mennesker.

Priser
– Den Personlige Hæderpris, Lars Erik Andersens FamilieFond 2017
– Plads til Forskelle Prisen 2017
– De Blå Stjerners pris (Social indsats), 2016.
– Tine Bryld Prisen 2015 (Nomineret)
– Arhus Takker 2015 (Nomineret)
– Årets Unge Håb 2010, ivækst.dk (Nomineret)
– Fundamentet fik desuden kronprinsparrets pris i 2018


Bogudgivelser
Social Iværksætter – og nytænkningen af de sociale indsatser, 2019 (est.)
Det Levende Menneske, 2014
Udsat i Aarhus – oversigt og antologi, 2015
Kulturel Iværksætter, 2010 

Fundraising
Igennem årene har jeg fundraiset mere end 11 mio. til forskellige små og større projekter. Jeg har aldrig søgt om de her enorme beløb, men fokus har mere været i størrelsesordnen
50.000 – 500.000 med få afstikkere til større beløb. Jeg er således tryg i samarbejdet med Fonde og er bevidst omkring vigtigheden af ærlig dialog, opfølgning, struktur, ord lig med handling og driftssikkerhed. I erhvervslivet har især Lind Invest og Henrik Lind været en af mine nærmeste samarbejdspartnere.

Tidl. bestyrelser & advisory boards
Fundamentet, formand
Aarhus, Frivillighovedstad 2017 (adv. board)
Udsatterådet
Tre Ege, Kirkens Korshær
Det Grønlandske Hus
Egå Ungdomshøjskole

Erfaring

Fundamentet, stifter og daglig leder 2013-2018.

Stiftede Fundamentet i 2013 og åbnede for alvor i 2014. Jeg stoppede 01. januar 2018 for at opstarte et nyt projekt. På daværende tidspunkt var vi 14 ansatte, ca. 90 frivillige og ca. 200 borgere i forløb årligt. Formålet med Fundamentet var at skabe en platform for at nytænke de sociale indsatser sammen med de mennesker som påvirkes af de nuværende rammer, imens vi ønskede at hjælpe folk helhedsorienteret og nærværende.
Jeg var ansvarlig for økonomi, ansættelser, projektudvikling, fundraising, web, i en periode bestyrelsesformand,

Center For Social Nytænkning, stifter og daglig leder – 2018 – stadig

Efter arbejdet med Fundamentet blev det tydeligt at mange af de borgere som befinder sig i rammerne omkring de kommunale indsatser blev mere fastholdt end hjulpet af de selvsamme strukturer som vi har skabt til at hjælpe dem videre. Ubevidst får man klientgjort mennesker og fastholdt dem, og alle taber således på den lange bane.
Jeg ønskede derfor at skabe et sted hvor mange kunne gå sammen om ikke blot at forske i og udvikle sociale indsatser, men også have fokus på at få opdagelserne eksekveret og udført. Udover at arbejde med nye forsknings- og udviklingsprojekter afholder jeg også foredrag, kurser og forløb for foreninger, kommuner, organisationer, privatpersoner, iværksættere, m.m.

Udsat i Danmark, projektleder og ophav. 2016 – stadig
Landsdækkende guide til sociale tilbud. Udgivet som APP og Website, og overtaget af Hus Forbi.

Åben Juleaften for ensomme. 2013 – stadig
Initiativtager, projektleder og afvikler. Hver jul, 50 mennesker i alle aldre. fælles jul.

Verdens Skove – Kampagneleder, projektansat 2010
Ansat til at genoprette 80ernes store regnskovskampagne fra Nepenthes. Besøgte dels regnskoven i Nicaragua og skulle herefter oprette kampagnen med kommunikation, presse, støttekoncerter, udstillinger, politiske samarbejder, produktudvikling, salg af produkter, m.m. Vi bevarede 1,4 mio. kvm. regnskov i Nicaragua med kampagnen. 

Kommunalvalget – Opstillet som løsgænger, Aarhus Kommune 2013.
Opstillede som løsgænger i Aarhus Kommune i 2013 med henblik på at hjælpe byens sårbare og udsatte. Fik 2284 personlige stemmer, og fik således 8. flest stemmer i Aarhus Kommune. 

Den Sociale Dag, Projektleder – 2015
Udviklede et projekt hvor jeg fastsatte en dato og et tidspunkt hvor vi opfordrede byens borgere til at yde lidt for hinanden. Alle kunne således oprette opgaver på www.densocialedag.dk indenfor overskrifterne miljø, mennesker eller kultur. Herefter kunne alle tilmelde sig og bidrage med 6 timer frivilligt til fordel for andre mennesker i lokalsamfundet.

Egå Ungdomshøjskole, Vagtlærer & Mentor – 2013 – nu
Fastansat vagtlærer og mentor på ungdomshøjskolen i Egå ved siden af mit øvrige arbejde hvor jeg også har en tilhørende lærerbolig.


Vækstlagsrådgivningen 2010 – 2013.
Efter lukningen af mit pladeselskab fokuserede jeg for en periode på at rådgive og vejlede bands, foreninger og spillesteder i kommunikation, booking, fundraising, udgivelser, branding, afholdte mange foredrag, m.m.

Strange Ears – 2006 – 2010.
Min første virksomhed. En blanding af pladeselskab, eventvirksomhed og bookingbureau. Jeg indkøbte internationale tourpakker til Danmark, udgav plader, bookede tourneer, rejste rundt som tourmanager, fundraisede til events, m.m. 

Øvrige Projekter
Jeg har ligeledes udviklet og/eller opstartet projekter som Udsatte-Holdet (foredrag i hele landet med hjemløse borgere og andre. Startet i 2013 og kører stadig), Del Dit Hjem (privat husning til unge hjemløse), Royal Metal Fest (leder på international 3-dages festival 4 år i træk på Voxhall i Aarhus), Postfest (international 3-dages festival 2 år i træk på Train i Aarhus), Songwriters In The Dark (koncept som kørte i 5 år) og arbejder pt. på en række projekter under Center For Social Nytænkning under navnene “Projekt Motivation Via Tillid”, “10 Udfordrende Udgivelser”, “Det Levende IT-System” og “På Den Lange Bane”.

Fritid
Jeg bor med min kæreste Victoria (socialpædagog, som nu læser til pædagogisk antropolog) og min skønne hund Ramses (som er uddannet psykiatrisk servicehund og således har været med på arbejdet på Fundamentet og CFSN dagligt, med henblik på at støtte borgerne).
Har været besøgsven i mange år, arbejdet med børn og derudover går jeg meget op i idéhistorie, filosofi, arkæologi, lokalhistorie, det gamle Egypten og læser meget om de her emner, sammen med en passion for iværksætteri og organisationsudvikling. Derudover trommeslager med flere udgivelser bag mig, skriver meget og nyder det kreative når tiden er der. Blandt mine største personlige oplevelser står vandringen af Caminoen i Spanien, rundrejse på Vestbredden i Palæstina og min beslutning om at være frivillig hjemløs i 6 måneder ifb. opstartet af Fundamentet.

Spidskompetencer
Fundraising, kommunikation, sociale medier, idé- og projektudvikling, socialfaglige områder, tastearbejde, organisationsudvikling, indesign og photoshop, udvikling af sociale indsatser, den direkte kontakt med udsatte og sårbare mennesker, bisidderi og ledelse.

Samarbejder
Jeg har samarbejdet meget bredt igennem de sidste 10 år. Hvor det i min første virksomhed især omhandlede kulturelle aktører, festivaller og spillesteder er det idag mere samarbejder med fonde (A. P. Møller Fonden, Trygfonden, Bikubenfonden, m.fl.), presse (herunder især lokale medier som jeg er meget glad for), større virksomheder og erhvervsfolk (Lind Invest, Henrik Lind, Casablanaca, Jørgen Danielsen, Bente v. Erhverv  Aarhus, m.m.fl.), de mange sociale aktører i hele landet, kommuner, foreninger, NGO´er, forskere, altinget, m.m.