Jeg tilbyder forskellige foredrag, forløb, kaffe-møder, m.m.

1005323_10151530677706332_1628301780_n

Oftest besøger jeg uddannelser (socialrådgiver, pædagog, m.m.), virksomheder, kommuner, Rotary-klubber, højskoler, debatarrangementer o.lign.

Ligeledes afholder jeg mangle forløb for iværksættere, projektmagere og hyres ind til opgaver indenfor fundraising og projektudvikling, da jeg har en høj ratio ift. fundraising. Disse har jeg dog lukket ned for i foråret 2019, men afholder dog udvalgte oplæg.

 

Læs mere om foredrag her. 

Mine standardpriser OG donationsmodel herunder:
(Det skal ligeledes nævnes at alle indtægter fra foredrag, workshops, etc. går til Center For Social Nytænkning og projekterne i huset –  og ikke som private honorarer til mig)

Foredrag (40-90 min): 4.000 – 9.000,- (inkl. transport, ex. moms)
(alle midler går til CFSN, og ikke til mig som honorar)

Alle har rad råd til det – Sådan her:
CFSN arbejder for nytænkningen af de sociale indsatser og for at udvikle tiltag, projekter og lovgivning så sårbare, udsatte og andre mennesker i klemme får den bedst mulige hjælp i deres hverdag i kommuner, regioner og star. Vi er en form for Sociale projektudviklere, en tænketank, et arbejds- og udviklingsfællesskab og et knudepunkt for social nytænkning. CFSN er bygget op omkring et tæt samarbejde imellem forskellige forskere, iværksættere, projektmagere og fagpersoner som arbejder sammen og individuelt. CFSN består pt. af ca. 35 forskellige forskere, selvstændige, konsulenter, forfattere, m.fl. i et større arbejdsfællesskab i Aarhus C.

Det betyder også at vi gerne vil bruge vores midler fornuftigt og til at gøre en forskel. Vi bygger altså på en model for social anvarlighed, og hvor vi hjælper hinanden. Så virksomheder, personer eller organisationer som skaber overskud eller har budget til disse aktiviteter betaler standardpriserne, og overskuddet herfra bruges til at give rabat-gaver til de som ikke har råd. Alle har således mulighed for at få hjælp hos CFSN. Man kan altså altid bede om en rabat-gave og alle må spørge.
Overskuddet går ligeledes til at lave til Pro Bono arbejde til forløb for mennesker og organisationer i ekstraordinære og/eller svære situationer med ekstraordinære ideer.